Αφερεγγυότητες και Απενεργοποιήσεις

Όταν δημιουργείται μια συναλλαγή που περιμένει πληρωμή, θα εμφανιστεί στην ενότητα Υπόλοιπο του Λογαριασμού σας και θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email. Στην αρχική σελίδα θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό σήμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:


Σε αυτό το σημείο έχετε περισσότερες από 4 εβδομάδες για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή. Εάν έχετε εισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, η πληρωμή θα γίνει αυτόματα μετά από 7 ημέρες από τη δημιουργία της συναλλαγής. Εάν δεν έχετε εισάγει την Πιστωτική σας (ή εάν η χρέωση της κάρτας αποτύχει), 7 ημέρες μετά τη συναλλαγή η κατάσταση αλλάζει σε "σχεδόν αφερέγγυα".


☞ Έγγραφα: Συναλλαγές και δημιουργία κόστους


Εάν μετά από άλλες 30 ημέρες η πληρωμή της συναλλαγής δεν πραγματοποιηθεί, ο λογαριασμός θεωρείται αφερέγγυος. Σε αυτήν την περίπτωση:

- όλες οι υπηρεσίες όλων των καταλυμάτων απενεργοποιούνται αυτόματα και δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου μέχρι την εξόφληση του χρέους

- ο αυτοματισμός ανανέωσης απενεργοποιείται και ως εκ τούτου δεν δημιουργείται περαιτέρω κόστος

- εάν η Ομάδα Zak είναι ενεργοποιημένη, γίνεται απενεργοποιημένη

- η ενότητα διαχείρισης συνδρομών εξακολουθεί να είναι προσβάσιμη (ακόμη και αν οι υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί δεν χρεώνονται περαιτέρω)


Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συνέπειες της κατάστασης αφερεγγυότητας, δείτε αυτό το άρθρο:

☞ Έγγραφα: Απενεργοποιημένες Υπηρεσίες, τι να κάνω;


Για να επανενεργοποιηθεί οποιαδήποτε υπηρεσία, πρέπει πρώτα να εξοφληθεί το χρέος.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες και θα θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας για διευκρινίσεις, μη διστάσετε να συμβουλευτείτε το άρθρο Υποστήριξης!

☞ Έγγραφα: Υποστήριξη και Εκπαίδευση

Tags