Πρόσθετο Sold Out

Εάν δεν θέλετε να θέσετε αμέσως όλα τα διαθέσιμα δωμάτιά σας προς πώληση στο Διαδίκτυο, αλλά να τα προσθέτετε από καιρό σε καιρό ή να έχετε συμφωνία allotment με ένα portal, πρέπει να ελέγξετε τις ημέρες κατά τις οποίες η διαθεσιμότητα έχει τελειώσει ή έχει μειωθεί παρακάτω κάποιο συγκεκριμένο όριο.

☞ Έγγραφα: Allotment
Αυτό το πρόσθετο σάς επιτρέπει να ορίσετε ένα όριο για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και ταυτόχρονα να λαμβάνετε ένα email (καθημερινά ή κάθε 3, 7, 14, 28 ημέρες), με μια αναφορά που περιέχει ένα ημερολόγιο για κάθε δωμάτιο. Το ημερολόγιο δείχνει τις ημέρες κατά τις οποίες η διαθεσιμότητα του δωματίου έχει φτάσει ή έχει πέσει κάτω από το καθορισμένο όριο.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε το χρονικό πλαίσιο της αναφοράς υποδεικνύοντας πόσους μήνες θα πρέπει να παραταθεί το ημερολόγιο της αναφοράς.

Tags