Πληροφορίες Τιμολογίων

Αφού ολοκληρώσετε την αγορά μιας υπηρεσίας, θα λάβετε αυτόματα ένα τιμολόγιο από το WuBook.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα φορολογικά σας στοιχεία (Διεύθυνση, Επωνυμία εταιρείας, ΦΠΑ ή κωδικός ΦΠΑ κ.λπ ..) στην ενότητα > Διαχείριση.

↳ Σύνδεσμος:  Διαχείριση > Καταλύματα

Τα τιμολόγιά σας είναι διαθέσιμα στην ενότητα > Οικονομικά > Τιμολόγια.

↳ Σύνδεσμος: Οικονομικά > Τιμολόγια


Πολλαπλά Καταλύματα


Εάν έχετε καταχωρίσει περισσότερα από ένα καταλύματα στο λογαριασμό σας, μπορείτε να λάβετε τιμολόγια με διαφορετικές κεφαλίδες για την αγορά υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συμπληρώσετε τα φορολογικά στοιχεία για κάθε κατάλυμα. Μπορείτε να το κάνετε έχοντας πρόσβαση στην ενότητα > Καταλύματα.

↳ Σύνδεσμος: Διαχείριση > Καταλύματα

Tags